SİİRT İLİNDEKİ İMALATÇI İŞLETMELER İÇİN KOSGEB KOBİGEL ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ


KOBİ’lerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmanın önemli bir dinamiği olduğu açıktır. KOBİ’ler, piyasa koşullarına kendilerini uyarlayabilen esnek üretim yapıları ile ekonomik gelişmenin dinamizm kaynağını oluşturmakta, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli roller üstlenmektedir.

 

KOBİ’lerin ekonomik yaşamdaki öneminin yanı sıra, sosyal yaşam ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesindeki işlevleri de yadsınamaz boyuttadır. KOBİ’ler yatırımların geniş bir alana yayılmasını ve demokratik yaşamın desteklenmesini sağlamaktadır.

 

KOSGEB, sınai aktivitelerin ülke geneline yayılması, her ilin kendi potansiyelinin ulusal öncelikleri destekleyecek şekilde geliştirilmesi amacıyla KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik proje teklif çağrısı yayınlamayı planlamaktadır. 2018 yılı içinde ilan edilmesi ve başvuru alınması planlanan çağrıya hazırlık kapsamında il bazında rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlenmesi için Mardin ilinde çalıştay düzenlendi.

 

KOSGEB KOBİGEL Destek Programı Kapsamında İllerde Rekabet Avantajına Sahip Sektörlerin Belirlenmesi Çalıştayına Siirt Müdürü Ömer ERKILIÇ, Siirt Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Mehmet Şah GÜLTEKİN, Mustafa ÇELİK, Fevzi HANSU ve Siirt Ticaret Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı ve Siirt Organize Sanayi Bölgesinden temsilciler katıldı.

Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
2.4.2018