Akademik

Dr. Öğr. Üyesi UYAN YÜKSEL Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ Elektrik ve EnerjiElektrik ve Enerji

Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. ABDULKADİR ÖZCAN Makine ve Metal Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. ABDULLAH BAYCAR Gıda İşleme
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. ALPER YILDIRIM Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. CÜNEYT ÖZDEMİR Bilgisayar ve Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. ERSİN AYHAN İnşaat
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. HALİL İBRAHİM KELEŞÖğretim Görevlisi
Öğr. Gör. HASAN EROĞLU Bilgisayar ve Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. HAYDAR DEMİRAY Elektrik ve Enerji
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. HÜSAMETTİN NAS İnşaat
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. MAHMUT UYAR Makine ve Metal Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN Makine ve Metal Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. MUHİTTİN SELAMİ ERMANÖğretim Görevlisi
Öğr. Gör. OSMAN KUNCAN Makine ve Metal Teknolojileri
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. SERPİL PEKDOĞAN GÖZTOKÖğretim Görevlisi
Öğr. Gör. ŞULE AZİME YENİÇERİ Gıda İşleme
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. YAŞAR KAYAN İnşaat Teknolojisiİnşaat
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. YUNUS ALP Bilgisayar ve Teknolojileri
Öğretim Görevlisi