İdari

M.ZAHİT SEVGİLİ Yazı İşleriBilgisayar İşletmeni
AGİT KAMEL Öğrenci İşleriMemur
MEHMET SALİH ABAÇA Taşınır Kayıt ve MuhasebeMemur
ŞEFİK DOĞAN Öğrenci İşleriMemur
NURAN EVİN Birim SekreteriYardımcı Hizmetli