Genel Bilgi

                 Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı kanun maddesiyle kurulmuştur. Üniversitemiz, 2007 yılından itibaren eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarını ve kamu hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemizin temelleri 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan 2 yıllık Eğitim Enstitüsüne dayanmaktadır. Bu Enstitü 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu, 1992 yılında Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. 

  Üniversitemiz; Eğitim, Mühendislik, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, İlahiyat, Veteriner, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sağlık Bilimleri  ve Tıp Fakültesi olmak üzere 10 fakülte; Beden Eğitimi ve Spor,  Yabancı Diller ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü; Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Kurtalan, Eruh ve Tasarım Meslek Yüksekokulu olmak üzere 6 meslek yüksekokulu ile Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi, Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 19 araştırma ve uygulama merkezi  bulunmaktadır.

  Siirt Meslek Yüksekokulu 2002-2003 eğitim –öğretim döneminde Dicle Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 2014 -2015 eğitim –öğretim döneminde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrı ve yeni bir birim olarak eğitime hizmet vermeye başlamıştır.

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz 2014 yılında kurulmuş olup, bünyesinde 

  1. Makine ve Metal Teknolojileri 
  2. Elektrik Teknolojileri 
  3. İnşaat Teknolojileri (Normal ve İkinci Öğretim), 
  4. Bilgisayar Programcılığı 
  5. Gıda Teknolojileri 
  6. Kimya Teknolojileri 
  7. Özel Güvenlik Mülkiyet Koruma
  8. Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi     
  9. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Bölümleri Mevcuttur.

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kezer yerleşkesinde olup, sosyal imkânlar ve ulaşım açısından avantajlı bir konumdadır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun başlıca amaç ve hedefleri ise;
AMAÇLAR

1.       Eğitim öğretim kalitesini artırmak,
2.       Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek ve
3.       Kurumsal yapılanmayı kurmak ve geliştirmektir.

HEDEFLER

1.       Öğrenci kalitesini ve bilgi düzeyini artırmak,

2.       Akademik ve idari personelin öz niteliklerini geliştirmek,

3.       Fiziki ve teknik alt yapıyı iyileştirmek,

4.       Yeni finansal kaynaklar oluşturmak ve girdileri artırmak,

5.       Paydaş ilişkilerini kurmak ve geliştirmek,

6.       Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturmak ve yapmak ve

7.       Toplam kalite kriterlerini yerine getirmektir. 
Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM
Güncelleme : 10.02.2022 14:13:56