İdari

M.ZAHİT SEVGİLİ Yazı İşleriBilgisayar İşletmeni
AGİT KAMEL Öğrenci İşleriMemur
MEHMET SALİH ABAÇA Taşınır Kayıt ve MuhasebeMemur
ŞEFİK DOĞAN Öğrenci İşleriMemur
YUNUS KESKİN Memur
YAŞAR ASLAN Kaloriferci
MEHMET ÇETİN GÜL Sürekli İşçi
NURAN EVİN Birim SekreteriYardımcı Hizmetli