Müdürden

  

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı kanun maddesiyle kurulmuştur. Üniversitemiz, 2007 yılından itibaren eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarını ve kamu hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemizin temelleri 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan 2 yıllık Eğitim Enstitüsüne dayanmaktadır. Bu Enstitü 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu, 1992 yılında Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. 

  Üniversitemize bağlı Eğitim, Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat, Ziraat, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Veteriner Fakülteleri olmak üzere 7 fakülte; Fen Bilimleri,  Sosyal Bilimleri ve Yaşayan Diller Enstitüleri olmak üzere 3 enstitü; Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul; Siirt Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu ile Siirt ve Yöresi EL Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilimsel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, Siirt ve Yöresi Tarih Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 7 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.

  Siirt Meslek Yüksekokulu 2002-2003 eğitim –öğretim döneminde Dicle Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 2014 -2015 eğitim –öğretim döneminde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrı ve yeni bir birim olarak eğitime hizmet vermeye başlamıştır.

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz 2014 yılında kurulmuş olup, bünyesinde 

  1. Makine ve Metal Teknolojileri (Normal ve İkinci Öğretim), 
  2. Elektrik Teknolojileri (Normal ve İkinci Öğretim), 
  3. İnşaat Teknolojileri (Normal ve İkinci Öğretim), 
  4. Bilgisayar Proğramcılığı (Normal ve İkinci Öğretim), 
  5. Gıda Teknolojileri (Normal Öğretim), 
  6. Kimya Teknolojileri (Normal Öğretim)     
Bölümleri Mevcuttur.

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu merkez yerleşkede olup, sosyal imkânlar ve ulaşım açısından avantajlı bir konumdadır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun başlıca amaç ve hedefleri ise;
AMAÇLAR

1.       Eğitim öğretim kalitesini artırmak,
2.       Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek ve
3.       Kurumsal yapılanmayı kurmak ve geliştirmektir.

HEDEFLER

1.       Öğrenci kalitesini ve bilgi düzeyini artırmak,

2.       Akademik ve idari personelin öz niteliklerini geliştirmek,

3.       Fiziki ve teknik alt yapıyı iyileştirmek,

4.       Yeni finansal kaynaklar oluşturmak ve girdileri artırmak,

5.       Paydaş ilişkilerini kurmak ve geliştirmek,

6.       Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturmak ve yapmak ve

7.       Toplam kalite kriterlerini yerine getirmektir. 
Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM
Güncelleme : 17.06.2020 22:58:09