Vizyon-Misyon

VİZYON

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmek ve Yüksek okulumuzu alanında öncü örnek, küresel boyutta bir marka haline getirmektir.


MİSYON

Teknik alanlarda eğitim‑öğretim gören potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

AMAÇLAR

1.       Eğitim öğretim kalitesini artırmak,
2.       Teknik alanlara yönelik nitelikli insan iş gücü yetiştirmek ve
3.       Kurumsal yapılanmayı kurmak ve geliştirmektir.
4.       Bilimsellik
5.       Evrensellik
6.       Yenilikçilik

HEDEFLER

1.       Öğrenci kalitesini ve bilgi düzeyini artırmak,

2.       Akademik ve idari personelin öz niteliklerini geliştirmek,

3.       Fiziki ve teknik alt yapıyı iyileştirmek,

4.       Yeni finansal kaynaklar oluşturmak ve girdileri artırmak,

5.       Paydaş ilişkilerini kurmak ve geliştirmek,

6.       Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturmak ve yapmak ve

7.       Toplam kalite kriterlerini yerine getirmektir. 
Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM
Güncelleme : 10.02.2022 13:56:08