Yüksekokul Tanıtımı

MİSYONUMUZ

 

Evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken,katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, laik ve Demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak,bilgisayar teknolojisine hakim ve bilgi teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uygulamalı olarak mesleki bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

 

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ortamında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir. 

Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM
Güncelleme : 17.06.2020 22:58:50