AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN EK SINAV DUYURUSU

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN EK SINAV DUYURUSU


 

2547 Sayılı kanunun 44.maddesinin ( c ) fıkrası gereğince, önlisans öğrencilerimizden azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2019 tarihli ve 2019/09-04 sayılı kararıyla 2 ek sınav hakkı verilmiş olup, aşağıda belirtilen uygulamaya göre işlem yapılacaktır.

1.      Müfredatındaki derslerden 6 ve daha fazlasının devamını alamayan öğrencilerin kayıtları yasa gereği silinecektir.

2.      1 nolu madde dışında kalan öğrencilerin devam koşulunu yerine getirip başarısız oldukları bütün dersleri için 2 ek sınav hakkı verilmiştir. Bu ek sınavlara girecek olan öğrenciler için sınav takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Ek Sınavlar (Bahar yarıyılı) Sonunda Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Önlisans Prorgramı Öğrencileri İçin)

1. Ek Sınav Tarihleri

06-10 Temmuz 2020

2. Ek Sınav Tarihleri

20-24 Temmuz 2020

 

 

3.      Sınavlarda en az 60 (altmış) notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılacaklardır.

4.      2 ek sınav sonunda , başarısız ders sayısını 5 derse kadar düşüren öğrencilere 3 yarıyıl ek süre verilecektir.

5.      Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeden devam koşullarına bakılmaksızın başarısız oldukları ders sayısı 5 derse kadar olan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilecektir.

6.      1 dersten başarısız olanlar ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı verilecektir.

 

Bu haktan yararlanacak öğrencilerin 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili Akademik birimi öğrenci işlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur…

Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM (0484) 212-1111 / 3819
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
16.6.2020