DİPLOMALAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Birimimizden 07.07.2023 tarihinden önce Mezuniyet hakkı kazınmış öğrencilerin diploma basım işlemleri tamamlanmıştır. Diplomalarını almak isteyen öğrencilerin Teknik Bilimler MYO Öğrenci İşleri Birimine (Mühendislik Fakültesi A-Blok Giriş Kat) başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci İşleri Birimince oluşturulacak “İlişik Kesme Formu” ilgili birimlere imzalatıldıktan sonra, “İlişik Kesme Formu” ve “Öğrenci Kimliği” ile beraber Öğrenci İşlerine teslim edilmesi akabinde diplomalarını teslim alabilirler.

Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM /
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
11.8.2023