Öğrencilerin Kayıt Dondurma Başvuru Duyurusu

Öğrencilerin Kayıt Dondurma Başvuru Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kayıt dondurma hakkına ilişkin talimatları ve Üniversitemiz Senatosunun 15/04/2020 tarih ve 2020/4-05 sayılı kararı gereğince; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında ders kaydı yapan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin 24 Nisan 2020 tarihine kadar kendi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden veya kayıt dondurma başvuru dilekçesine kimlik fotokopisini ekleyerek bağlı bulunduğu Akademik birimine başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt dondurma başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.
Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
22.4.2020