STAJ SONRASI BİLGİLENDİRME DUYURUSU (GÜNCELLENDİ)

Birimimize bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin Staj sonrası yapmaları gereken iş ve işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

Ø  Staj dosyalarını eksiksiz ve tam dolduran öğrenciler, Eğitim-Öğretim başladıktan en geç 15 gün içinde (16.10.2023 tarihine kadar)  ilgili Bölüm Başkanına imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Ø  Staj dosyası içerisinde bulunan staj değerlendirme formu (Form-5) işveren / işveren vekili tarafından doldurulduktan sonra kapalı zarf içerisinde 16.10.2023 tarihine kadar öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm başkanlarına posta yolu ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ø  Yapılan stajların değerlendirme işlemleri 23.10.2023 – 03.11.2023 tarihleri arasında Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonları tarafından mülakat yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Öğr. Gör. MEHMET RIDVAN ALTUNKUM /
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
11.8.2023