TBMYO ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: Tarih: 18.01.2019 Cuma Günü  Saat: 14.00'te Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu B8 Nolu Salonda yapılacaktır.

Sınava katılacak kişilere ait liste ekte sunulmuştur.
Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
15.1.2019