Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 23.12.2021 tarihli öğretim görevlisi alımı kesin sonuçları


Sınavı kazanan adayın aşağıda belirtilen belgeleri 15 Gün içinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. 

1. Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi (Varsa) 
2. Mezuniyet belgelerinin onaylı suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere) 
5. 6 Adet Fotoğraf 
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
7. Üniversite Hastanelerinden ya da tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu ((Raporda kazandığı ünvanda çalışabileceğinin gösterir ibare olmalıdır.) Örnek: Öğretim Görevlisi) 
8. ALES Belgesinin çıktısı 
9. Transkriptlerin onaylı suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 
10. Varsa hizmet belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi) 
11. Mal Bildirim Beyannamesi 
12. Aile Durum beyannamesi 
13. İlanın özel şartları kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı 
14. Resmi Gazete alınan ilan metni çıktısı
Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
17.1.2022