Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 31/12/2021 ilan tarihli Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme sonucu

Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
20.1.2022