Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

GEREKLİ BELGELER:

1- Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi

2- Diplomanın Onaylı Sureti (Lisans,Yüksek Lisans)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Adli Sicil Belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)

5- 6 Adet Fotoğraf (6 ay içinde çekilmiş)

6- Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

7- Üniversite Hastanelerinden yada Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurul Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğinin gösterir ibare Örnek:Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi)

8- ALES ve varsa Yabancı Dil Sınavı Belgeleri

9- Mal Beyannamesi

10- Lisans Transkripti Onaylı Sureti

11. İlanın Özel Şartları kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı.

12. Akademik Kadro ilan metni

13. 3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

14. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

15. Aile Durum Beyannamesi  (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html )

Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
21.1.2019