Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Sonucu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Sonucu
İstenilen Evraklar
 • Akademik İlan Başvuru Formu(Aslı) 
 • Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi
 • Diplomanın Onaylı Sureti (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora) 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 • Adli Sicil Belgesi(Resmi kuruma verilmek üzere) 
 • 6 Adet Fotoğraf 
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
 • Varsa Hizmet Belgesi(SGK veya Kamu Hizmet Belgesi) 
 • Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı ünvanda çalışabileceğinin gösterir ibare Örnek: Öğr. Gör, Araştırma Görevlisi) 
 • ALES  Belgesinin Onaylı Sureti 
 • Lisans Transkripti Onaylı Sureti 
 • Mal Bildirim Beyannamesi 
 • İlanın Özel Şartları kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı 
 • Resmi Gazeteden alınan ilan metni çıktısı

Not: Evraklar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yazı İşlerine 15 gün içerisinde teslim edilecektir.
Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
22.1.2021